استونکس ایران

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

توتال استیشن

توتال استیشن های استونکس را می توان پیشرفته ترین دوربین های نقشه برداری عصر معاصر دانست که توانایی اندازه گیری فاصله و زاویه را همزمان دارا هستند. این توتال استیشن ها قادر به انجام محاسبات پیشرفته بر مبنای فواصل و زاویه های اندازه گرفته شده با استفاده از نرم افزار داخلی خود هستند.