استونکس ایران

نرم افزارهای نقشه برداری

نرم افزارهای نقشه برداری بخش مهمی از محصولات نقشه برداری را تشکیل می دهند. به نحوی که اکثر تجهیزات الکترونیکی نقشه برداری برای ذخیره و پردازش داده های برداشتی در محل پروژه نیازمند این نرم افزارها هستند. در بخش دوم پس پردازش و ویرایش داده های نقشه برداری در محل آفیس شرکت های نقشه برداری نیز نرم افزارهای اداری مورد نیاز هست که معمولا بر روی کامپیوترها نصب می شوند و نقشه برداران با استفاده از این نرم افزارها اقدام به طراحی و ویرایش و پردازش داده ها می کنند.