استونکس ایران

Search
Close this search box.

نرم افزارهای نقشه برداری

نرم افزارهای نقشه برداری بخش مهمی از محصولات نقشه برداری را تشکیل می دهند. به نحوی که اکثر تجهیزات الکترونیکی نقشه برداری برای ذخیره و پردازش داده های برداشتی در محل پروژه نیازمند این نرم افزارها هستند. در بخش دوم پس پردازش و ویرایش داده های نقشه برداری در محل آفیس شرکت های نقشه برداری نیز نرم افزارهای اداری مورد نیاز هست که معمولا بر روی کامپیوترها نصب می شوند و نقشه برداران با استفاده از این نرم افزارها اقدام به طراحی و ویرایش و پردازش داده ها می کنند.